Kasutus- ja hooldusjuhend

Alumiinium- ja terasprofiiluksed, silemetalluksed. Klaasfassaadid.
 
Kasutus:
 1. Uks avatakse tuuleriivi vabastamisega ukselingist.
 2. Kui ukselukk on eelnevalt võtmega suletud, tuleb lukk võtmega avada.
 3. Ukse avamiseks ei tohi kasutada esemeid ja vahendeid, mis võivad kahjustada ukse pinda. Värvkatte vigastamine põhjustab korrosiooni teket.
 4. Terasuksi ei tohi kahjustada mehaaniliselt.
 5. Ukselehe ja lengi vahele ei tohi asetada ukse sulgemise takistamiseks esemeid.
 6. Väldi uste äkilist sulgumist või avanemist (nt. tuule mõjul).
 7. Koormustega lävepaku ületamisel tuleb kasutada lävepaku kõrgust puitprussi või terassilda, et vältida punktkoormusest lävepakule  tekkivat deformatsiooni.
 8. Avatäidete külge (sh. klaaspaketid) ei ole lubatud ilma tootja poolse kirjaliku nõusolekuta paigaldada lisavarustust, puurida auke ega teha muid kvaliteeti halvendada võivaid töid.
 
Hooldus:
Ukse hooldust tuleb läbi viia vähemalt kaks korda aastas (iga kuue kuu tagant).
 1. Määrida ukse hingede telgi ja tugilaagreid tahke määrdega.
 2. Kontrollida lukkude korrasolekut. Puhastada ja õlitada lukukeel, tuuleriiv, sulguri jalad.
 3. Vajadusel pingutada kinnitused (lukk, lukukorpus, sulgur).
 4. Kontrollida ukse sulgumist. Vajadusel sulgur reguleerida.
 5. Kontrollida tihendite seisukorda, vajadusel asendada uutega.
 6. Värvkatte kahjustuste kõrvaldamiseks kasutada toonimisvahasid. Puhastamiseks kasutada pehmet lappi ja üldpuhastusvahendeid.
 7. Klaasipindasid puhastada klaaside puhastamiseks ettenähtud vahenditega. Puhastamiseks kasutada pehmet lappi.
 
 
Vajadusel informatsioon:
 
AS Tesman
Kihelkonna mnt.8a
Tel. 45 24 345